slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Obaviještene za upis u I godinu drugog ciklusa studija u ak. 2017/2018. god…

18-10-2017

REDOVAN STUDIJ Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo AKADEMSKA 2017/18. GODINA Prva godina II ciklus studija   Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je: REDOVAN STUDIJ Za upis je ...

Konačna rang lista primljenih kanidata na II ciklus studija u akademskoj 20…

17-10-2017

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU Akademska godina 2017 - 2018. Konačni rezultati bodovanja i rang lista studenta za upis na II ciklus studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.

Obavještenje o zaključcima Vijeća Fakulteta u vezi liste primljenih kandida…

13-10-2017

Zaključci koje je Vijeće Fakulteta donijelo na zasjedanju 13.10.2017. godine, a u okviru tačke Liste primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija 2017/2018. godine, su:   1. Na osnovu uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata na u  prvu ...

Osmi sajam stipendija

13-10-2017

Prepoznavajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi, ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni ...

Obavještenje za studenate završne godine prvog ciklusa studija koji ne bran…

11-10-2017

Obavijest Obavještavaju se studenti koji su završili prvi ciklus studija po Nastavnom planu i programu gdje nije bila obavezna izrada i odbrana završnog rada, da u što kraćem roku dostave potrebnu dokumentaciju u Studentsku službu.  Dodatne informacije ...

Obavještenje o podjeli indeksa za studente I godine studija u akademskoj 20…

10-10-2017

Obavještavaju se brucoši Fakulteta zasaobraćaj i komunikacije da će u četvrtak, 12.10.2017. godine s početkom u 15.30 sati biti upriličeno uručivanje indeksa u Amfirateru A1.

Odluka o Prijavi za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provje…

10-10-2017

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polagan...

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija …

09-10-2017

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU Akademska godina 2017 - 2018. Preliminarni rezultati bodovanja studenta II ciklusa studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.

Cisco academy logo  akademika logo